De eerste versie van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de aparte busbaan richting Katwijk is vrijgegeven. Andere overheden kunnen hierop reageren.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een eerste versie van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de busbaan tussen de nieuwe wijk Valkenhorst en de Zeeweg in Katwijk vrijgegeven. Dit is de eerste stap naar hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) van R-net tussen Leiden en Katwijk.

Deze eerste versie heet een conceptontwerp PIP. De voorgestelde plannen gaan over de (deels) vrijliggende busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei en worden van 2023 tot 2024 gerealiseerd. Momenteel rijden de bussen tussen Leiden en Katwijk op de N206. Als de bus op een aparte busbaan rijdt, kunnen zowel de bussen als het overige verkeer beter doorrijden. Gekozen is voor een ligging aan de zuidwestzijde van de N206. Aan deze zijde is fysiek meer ruimte dan aan de noordoostzijde. Bovendien ligt de busbaan zo aansluitend aan de nieuwe wijk Valkenhorst.

Conceptontwerp PIP vormt de basis voor inspraak
De provincie Zuid-Holland werkt in het project HOV/R-net corridor Leiden – Katwijk – Noordwijk nauw samen met de gemeente Katwijk. In het conceptontwerp PIP staat wat de plannen van de provincie Zuid-Holland zijn om de (deels) vrijliggende busbaan langs de N206 (Ir. G. Tjalmaweg) tussen Valkenhorst en de Zeeweg in Katwijk aan te leggen. Met dit conceptontwerp PIP starten we het vooroverleg. Medeoverheden, zoals gemeente Katwijk en het waterschap kunnen hier een reactie op geven.

Procedure
Na de reacties van de overheden volgt in het vierde kwartaal van 2022 een tweede versie van het PIP met eventueel aanpassingen, een ontwerp PIP. Op het ontwerp PIP kan iedereen een reactie geven, dus ook inwoners, bedrijven en organisaties. Daarna volgt een definitief PIP dat in het tweede kwartaal 2023 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de HOV/R-net corridor Leiden – Katwijk – Noordwijk op www.zuid-holland.nl/LKN.