[Podcast] VVD en CDA Katwijk teleurgesteld over definitieve sluiting tunnel voor autoverkeer onder N206

De strijd is gestreden. Het tunneltje onder de N206 wordt eind mei definitief gesloten voor autoverkeer, na een jarenlange discussie. Inmiddels zijn in de omgeving brieven bezorgd en staan er borden bij het tunneltje. Een frustrerend en onbevredigend resultaat van een jarenlange discussie.  

De aanleiding voor de afsluiting is de komst van de busbaan op het fietspad naast de N206. Hierdoor wordt het fietspad verplaatst naar de Duinvallei en wordt de tunnel onder de N206 autovrij gemaakt voor de veiligheid. De noodzaak hiervoor is nooit bewezen. Het CDA heeft in 2020 al alternatieve oplossingen aangedragen, maar deze zijn nooit bekeken.  

In de zomer van 2022 besloot de gemeenteraad, behalve de VVD en CDA, om geen bezwaar in te dienen tegen de sluiting van de tunnel voor auto’s. De plannen vorderden daarna, tot eind 2022: VVD-raadslid Lennart van der Plas en CDA-raadslid Jacco van Duijn dienden, toen wel samen met DURF (voor de verkiezingen óók voorstander van openhouden van het tunneltje), een voorstel in om het tunneltje in ieder geval langer open te houden. Dit voorstel werd gedaan, omdat de aanleg van de busbaan is uitgesteld naar in ieder geval 2025. VVD, CDA en DURF hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad, dus hoera! Helaas liet het gemeentebestuur (DURF, SGP en ChristenUnie) vorige maand alsnog weten dat het tunneltje toch nu al dichtgaat vanwege veiligheidsoverwegingen.  

Het is ontzettend zuur dat na jaren van discussie het tunneltje nu definitief gesloten wordt, vooral omdat als voornaamste reden voor de sluiting veiligheid wordt genoemd, terwijl de tunnel eerder nooit een gevaarlijk knelpunt was volgens de gemeente. 

Ruim 70% van de omwonenden gaf enkele jaren terug aan het tunneltje open te willen houden voor autoverkeer. Met de sluiting gaat voor veel bewoners een belangrijke doorgaande route verloren. VVD en CDA betreuren de sluiting zeer en hebben de afgelopen jaren deze grote groep inwoners op verschillende momenten proberen te horen en hun wens te verdedigen in de raad. Helaas zonder het gewenste resultaat door wisselende steun van coalitiepartijen. Als oppositiepartijen zien we geen kans meer om iets aan dit besluit te veranderen, en dus zien we met lede ogen de sluiting van het tunneltje tegemoet.