Ingezonden: VVD Katwijk

In 2020 besloot de Katwijkse gemeenteraad unaniem dat er nieuwe regels komen rond parkeren op eigen terrein (ook wel bekend als POET), máár dat iedereen die nu een vergunning heeft om op straat te mogen parkeren, deze wel kan behouden. Amper drie jaar later wordt dit beleid echter alweer teruggedraaid, tot verbazing en teleurstelling van de VVD.

De VVD vindt in beginsel dat bewoners zelf moeten kunnen bepalen wat zij met hun erf of garage doen. Je betaalt daar immers ook belasting voor. Tegelijkertijd begrijpen we dat het aantal (openbare) parkeerplaatsen in sommige wijken schaars is. Met de voorgenoemde overgangsregeling konden we eerder dan ook met het beleid instemmen.

We vinden het niet eerlijk dat de overgangsregeling nu alsnog geschrapt wordt. Het bijhouden daarvan kost de gemeente vrijwel geen administratie en bewoners gebruiken hun garage nu bijvoorbeeld voor de opslag van fietsen of motor, of bij wat grotere garages voor een aanhanger of boot(je). Voor bewoners in een vergunningsgebied kan dat straks niet meer, omdat geëist wordt dat hier de auto komt te staan.

Vorige week nam de gemeenteraad een besluit over het aangepaste beleid, dat vanaf 1 januari 2025 zal ingaan. Ondanks het betoog van de VVD, waarin we andermaal duidelijk maakten dat dit beleid oneerlijk is en honderden bewoners raakt aan wie eerder nog een overgangsregeling is toegezegd, gaat het nu toch gebeuren. We zullen zeker goed blijven volgen hoe de uitwerking straks zal gaan.