Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging RTV Katwijk op woensdag 12 april 2023 om 20.00 uur in de studio van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg 7G te Katwijk.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen woensdag 11 mei 2022
 4. Jaarverslag 2022 secretaris PBO
 5. Jaarverslag 2022 secretaris Vereniging RTV Katwijk
 6. Verslag kascommissie 2022
 7. Toelichting financieel jaarverslag 2022
 8. Decharge bestuur 2022
 9. Benoeming nieuwe kascommissie
 10. Toelichting begroting
 11. Goedkeuren begroting
 12. Update op beleidsplan “Samen Lokaal Door” 2022 – 2027
 13. Toelichting statutenwijziging
 14. Vaststellen nieuwe statuten
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Op vertoon van uw schriftelijke uitnodiging heeft u toegang tot deze vergadering.

De stukken liggen ter inzage in de studio van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg 7G te Katwijk, maar zijn ook te raadplegen via de login welke u via de schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen.