Na meer dan 20 jaar plannen maken is vrijdagnacht het bestemmingsplan Valkenhorst vastgesteld. Daarmee is de weg vrij om plannen te maken om maximaal 5.600 woningen te bouwen. De gemeenteraad stemde met meerderheid in met het plan, hoewel er nog wel wijzigingen waren, maar geen grote.

De weg er naar toe was op z’n zachts gezegd tumultueus te noemen. De gemeente en grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf (lees: het Rijk) hebben jaren onderhandeld. Het Rijksvastgoedbedrijf was uit op een zo hoog mogelijke opbrengst van de grond, Katwijk wil meer betaalbare woningen. Eerder publiceerde we deze reconstructie. De reactie van de verschillende politieke partijen zijn hier te lezen.

Nu verder
Het is niet zo dat morgen gestart kan worden met de bouw. Integendeel, diverse organisaties hebben aangegeven naar de Raad van State te stappen om het bestemmingsplan aan te vechten. Zo gaat Stichting Duinbehoud niet akkoord met de voorgestelde stikstofcompensatie in het gebied. Ze zijn bang dat onder meer de duinen nog meer schade ondervinden.

De eerste paal gaat nog niet geslagen worden. Mochten de bezwaren van tafel geveegd worden, komen het Rijksvastgoedbedrijf en projectontwikkelaars met bouwplannen. Die moeten dan door de gemeenteraad vastgesteld worden. Woningbouw op Valkenhorst blijft een project van lange adem.