Op donderdag 11 mei is in de gemeenteraad de Huisvestingsverordening vastgesteld. In het beleidskader Gebruik Woonruimte 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het gebruik van woonruimte.

In de Huisvestingsverordening zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt en juridisch verankerd. Het doel is grip te houden op wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad, onrechtmatig gebruik te voorkomen en de schaarse woonruimtevoorraad te beschermen. Het college stelt voor de Huisvestingsverordening vast te stellen.

Bijna de gehele gemeenteraad schaarde zich achter de Huisvestingsverordening, behalve de fractie van de VVD. De VVD was zeer kritisch op deze Huisvestingsverordening. De belangrijkste zorg is de gebrekkige onderbouwing van de regels.

Luister hier naar het debat met Lennart van der Plas (VVD), Tom Reedijk (PvdA) en Barend Tensen (CDA)