[Podcast] Jongere werknemers willen impact, variatie en groeimogelijkheden

Om als werkgever jongere werknemers te vinden en binden is het belangrijk om te weten waar ze waarde aan hechten. Jongeren van Generatie Z (van 12 tot 26 jaar) willen dat hun werk een positieve impact heeft op de wereld om hen heen. Zij vinden het belangrijk dat hun werk afwisselend is en ruimte biedt voor eigen initiatief. Jongeren zoeken ook uitdagend werk en ontwikkelmogelijkheden in een functie zoeken. Dit zijn zelfs belangrijke redenen om over te stappen naar een andere baan.

De komende jaren gaan 60-plus werknemers met pensioen. In Holland Rijnland zal de impact het grootste zijn in de sectoren Zorg & Welzijn, Openbaar bestuur en overheidsdiensten en Onderwijs. Daar werken de meeste 60-plussers.
Werkgevers zijn erop gebrand om jonge werknemers aan zich te binden. Hoe kunnen zij dat het beste doen? In het artikel ‘9 tips om jongeren te vinden en binden’ geeft Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur UWV, een uiteenzetting over Generatie Z en 9 manieren om deze jongeren aan je te binden.

Krapte door vertrek oudere werknemers
De krapte op de arbeidsmarkt bereikte in 2022 een hoogtepunt en ook in 2023 zal de arbeidsmarkt erg krap blijven. In een aantal sectoren, zoals de techniek, zorg, onderwijs en ICT is de krapte op de arbeidsmarkt zelfs structureel. De komende jaren zullen veel 60-plussers de arbeidsmarkt verlaten. Het wordt voor werkgevers daarom steeds belangrijker om jongere werknemers aan zich binden. Kijkend naar het aandeel 60-plus werknemers in Holland Rijnland, is het voor werkgevers in de Zorg & Welzijn, Openbaar bestuur en overheidsdiensten en Onderwijs extra belangrijk om jonge werknemers te vinden en te binden. Zij hebben samen bijna de helft van alle 26.800 60-plus werknemers in dienst. Daarnaast krijgen ook kleine sectoren als Vervoer & opslag en Onroerend goed te maken met een relatief grote groep vertrekkende ouderen.

Jongeren in Holland Rijnland in beeld
Op dit moment zijn er 70.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar in Holland Rijnland. Van deze groep zijn er 58.000 jongeren (83%) aan het werk of voor werk beschikbaar. 54.000 jongeren van deze groep werken ook daadwerkelijk. Ruim twee derde van deze jongeren werkt in een baan met routinematige taken of weinig tot middelmatig complexe taken. Een groot aantal van deze jongeren volgt ook nog een opleiding om uiteindelijk een baan te vinden die past bij de opleiding die zij volgen. Want 74% van de werkzame jongeren in Nederland volgt nog een vorm van onderwijs op vo, mbo, hbo, wo. Daar liggen kansen voor werkgevers om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen.

‘Het is wel belangrijk dat jongeren een opleiding afronden. We zien nog wel eens dat werkgevers jongeren een baan aanbieden en dat de opleiding dan niet wordt afgemaakt. Dat noemen we ‘groenplukken’. Dat is uiteindelijk voor niemand goed. Niet voor de jongere, niet voor de werkgever én niet voor de arbeidsmarkt. We hebben goede gekwalificeerde vakkennis hard nodig om te gebruiken en op door te bouwen’, zegt Joselyn Faber.

Jongere werknemers willen impact, variatie en groeimogelijkheden Om als werkgever jongere werknemers te vinden en binden is het belangrijk om te weten waar ze waarde aan hechten. Jongeren van Generatie Z (van 12 tot 26 jaar) willen dat hun werk een positieve impact heeft op de wereld om hen heen. Zij vinden het belangrijk dat hun werk afwisselend is en ruimte biedt voor eigen initiatief. Jongeren zoeken ook uitdagend werk en ontwikkelmogelijkheden in een functie zoeken. Dit zijn zelfs belangrijke redenen om over te stappen naar een andere baan.

Benieuwd naar alle 9 tips om jongeren te vinden en te binden? Lees het hele artikel.