Het VVN praktisch verkeersexamen is een belangrijk moment voor kinderen om te laten zien dat ze de verkeersregels kunnen toepassen in het echte verkeer. ‘Door te helpen als vrijwilliger lever je niet alleen een bijdrage aan de verkeersveiligheid van de kinderen, maar ook aan de gemeenschap.’

Eind maart en begin april staan de examens voor de deur.