Ingezonden: PvdA

De toekomst van het parkje aan het Bosplein blijft onzeker, bedreigd door mogelijke bebouwingsplannen van de Lidl. De PvdA en D66 Katwijk dienden een motie in om dit open groen te beschermen, maar deze werd helaas door de gemeenteraad afgewezen. De coalitiepartijen DURF, SGP en CU stemden tegen, evenals de VVD. PvdA-raadslid Tom Reedijk uit zijn teleurstelling: “Het is zeer spijtig, en ik maak me ernstig zorgen over het behoud van dit kwetsbare stuk groen in onze versteende gemeente.”

Einde aan onduidelijkheid
De gemeente wil de verkeersveiligheid aan het Bosplein verbeteren en ziet ook kansen om het plein anders in te richten. De Lidl heeft al lange tijd uitbreidingsplannen, onlangs nog in 2017. Er worden al geruime tijd gesprekken gevoerd, terwijl de raad de bouwplannen nog niet heeft kunnen inzien. De PvdA ontving signalen van inwoners dat er sprake zou zijn van forse uitbreidingsplannen van het winkelgebied in het open groen, dat nota bene is benoemd als een belangrijke groendrager die beschermd moet worden in het Groenbeleidsplan van de gemeente. Ondanks vragen van de PvdA en D66 Katwijk kwam er geen duidelijkheid over of het groen gespaard zou blijven van bebouwing. En om een einde te maken aan deze onduidelijkheid dienden de partijen een motie in.

In het geheim belangen afwegen
In de raad bleek er echter geen meerderheid te zijn. De coalitie vond de motie te voorbarig omdat er nog geen concreet plan was, of vreesde dat er niets meer mogelijk zou zijn. Wethouder Gerard Mostert heeft aangegeven dat het projectplan klaar is om te bespreken: “Wij hebben verzocht om een besloten sessie om alle belangen goed in beeld te brengen.” Reedijk uit zijn verbazing: “Waarom moet dat in het geheim? Je gaat bijna denken dat het college z’n eigen afspraken lastig vindt en in het geheim wil kijken of ze daar uitzonderingen voor kunnen maken?.” De PvdA blijft strijden voor behoud van het open groen aan het Bosplein tegen bebouwing. Reedijk benadrukt: “Alleen als je het groen wil bebouwen stem je tegen deze motie. Anders kun je er prima mee instemmen. Want wat is ons groenbeleid nog waard als hier achter gesloten deuren aan kan worden gezaagd?”