Vanaf begin mei wordt in opdracht van provincie Zuid-Holland langs de N206 en in de Duinvallei voorbereidend werk uitgevoerd voor de aanleg van de (deels) vrijliggende busbaan tussen Leiden en Katwijk. Deze busbaan loopt straks langs de Tjalmaweg en door de Duinvallei. De werkzaamheden bestaan uit archeologisch onderzoek en de verhuizing van twee tijdelijke initiatieven in de Duinvallei, en duren enkele weken.

Verhuizing
Voor de komst van de busbaan worden vanaf mei de Zanderijtuinders 2.0/Duinlandjes en de hondenschool Without Cookies vanuit de Duinvallei verhuist. Hiervoor zullen vooral op de gronden van de Zanderijtuinders en de hondenschool werkzaamheden te zien zijn.

Archeologisch onderzoek
Vanaf begin mei voert adviesbureau Archol in de Duinvallei archeologisch onderzoek uit in het gebied tussen de N206 en Zwenkgras. Als onderdeel hiervan graaft Archol met een kraan de bovenste laag van de grond weg waarna de locatie door een team van 2 tot 4 personen onderzocht zal worden. Na het uitvoeren van de archeologische onderzoeken dicht de aannemer de uitgegraven grond en brengt de locatie zo veel mogelijk terug in de huidige staat.

Verder worden in het groen langs de Nieuwe Duinweg en de Baron van Wassenaerlaan kleine boringen gedaan om de ondergrond te inspecteren. Hiervoor zullen enkele medewerkers van Archol handmonsters nemen die later onderzocht worden.

Foto’s: Gemeente Katwijk.