Ingezonden: VVD.

Er komt in Katwijk in 2024 een proef met elektrisch laden vanuit huis. Een voorstel van de VVD om dit mogelijk te maken werd onlangs unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

In onze gemeente verrijzen steeds meer laadpalen voor elektrische auto’s, omdat er steeds meer elektrisch wordt gereden. Tegelijkertijd is in de praktijk te zien dat het aantal parkeerplaatsen hiermee afneemt: op deze plekken kan immers alleen een auto parkeren die op dat moment ook de accu oplaadt. Na het opladen is het de bedoeling dat de auto elders wordt geparkeerd.

Om iets te doen aan deze verschraling van het parkeeraanbod, maar ook om een steentje bij te dragen aan de energietransitie, kwam de VVD met een motie om in 2024 een proef te starten om ook elektrisch laden vanuit huis mogelijk te maken. De partij ziet in verschillende gemeenten al dat dit positief uitpakt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kabelgoten, en kijkt met interesse uit naar de start van de proef.